Според кметската наместница на Сърпово, Венера Великова, мъжът живеел сам и в лоши условия. Сърпово е едно от селата в Силистренско, до които достъпът е затруднен заради снежните навявания. Вчера в селото е доставен хляб с шейна, каза Венера Великова.