Започва реконструкцията на 12 улици в Благоевград. На 24 декември 2010 г. кметът на общината Костадин Паскалев подписа договор за ремонта им по проект "Здравословна и достъпна градска среда". Фирмата изпълнител печели открития конкурс за избор на строител с цена от 4 166 705.59 лв. с ДДС и срок за изпълнение 150 календарни дни.

Процедурата стартира на 9 юни 2010 г., но възлагането на планираните дейности закъснява, заради обжалване от страна на единия от явилите се в конкурса за обществената поръчка кандидати. Жалбата му е отхвърлена от двата независими един от друг органа - Комисията за защита на конкуренцията и от Върховния административен съд.

С подписването на договора с фирмата изпълнител е утвърден и графикът за реконструкцията на 12-те улици. Те ще бъдат преасфалтирани, ще бъдат оформени места за достъп на хора с увреждания, ще се коригират и ремонтират пътните бордюри, тротоарните настилки, ще бъде положена нова пътна маркировка.