Според статистиката безработицата се е увеличила до 9 и половина процента. През третото тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата година безработните са с над 92 000 повече и вече достигат малко над 326 000 души.

Расте и броят на хората, които са се отчаяли, че ще си намерят работа и заради това са спрели да търсят. Статистиката ги води като обезкуражени безработни. Те са се увеличили с 34 000 и общият им брой е 219 000 души.