Лични данни са физическите белези на даден човек, политическата му принадлежност, доходите му, единният граждански номер.
Родствените връзки, семейното положение, актовете за раждане и за брак са конфиденциална информация.

Освен съдържанието на информацията, която се събира, важен е и начинът, по който тя се съхранява.
Когато тя бъде подредена във вид удобен за ползване, личните данни в нея вече са обект на защита.
Такива регистри с информация се поддържат в полицията, данъчните служби, хотелите, летищата, дори и във фирмите за разносна търговия, от които се пазарува.
Законът задължава всички тези събирачи на лични данни да съхраняват информация за хората не по-дълго от небходимото.

Те носят отговорност, ако някой случайно влезе в системата и се допусне изтичане на информация.
Глобата за изтичане на информация е от 500 до 2 000 лева. За данъчна информация глобата е до 20 000 лева.

По закон, всеки има право да провери кой каква информация събира за него. Лични данни могат да бъдат предоставени на трето лице, само с изричното съгласие на лицето.
Видео:.