Трябва ли да има съкращения в държавната администрация?