Опитите да се обменят фалшиви банкноти от 500 и 1 000 марки са се увеличили в разгара на евро-еуфорията.

Германската полиция очаква фалшивите пари, българско производство, да надхвърлят един милион марки в германската търговска мрежа.