Националният осигурителен институт припомня, че отпускането и изплащането на пенсиите може да става срещу досегашните зелени паспорти до 31 март.

Отпускането и изплащането на пенсиите след тази датаще ще се извършва само при представяне на новите документи за самоличност.
Изключение ще се прави само за пенсионерите, навършили 70 години.