Граждани са подали сигнал в Министерството на земеделието и храните за фалшиви преброители на земеделски стопанства в квартал „Младост-4”, съобщават от пресслужбата на министерството.

Мним анкетьор, който се легитимира с документ, външно наподобяващ карта, търси граждани по списък с имената и единния им граждански номер. Вместо да представи статистически въпросник, мнимият анкетьор задава въпроси единствено дали се обработва земеделската земя, която гражданите притежават.    

Потърпевшите са притеснени за своята лична информация, както и за целите на задаваните от фалшивите преброители въпроси към тях. "Хората трябва внимателно да проверяват картите на анкетьорите. При съмнения веднага да подават сигнали в полицията", заявява заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, цитирана от пресцентъра.

Преброяването на земеделските стопанства се извършва по график, за който гражданите могат да се информират от общинските земеделски служби, както и от областните дирекции "Земеделие и гори", посочва Светлана Боянова. Според нея гражданите, които стопанисват земеделска земя и животни и бъдат посетени с цел извършване на преброяване, трябва да се уверят в идентичността на анкетьора, като могат да запишат и служебния номер на картата, с която той се легитимира. Стопаните трябва да знаят още, че анкетьорите задават въпросите по еднотипен за цялата страна земеделски статистически въпросник, който съдържа 16 страници с 61 въпроса.

Важно е да се знае още, че преброяването на земеделските стопанства е различно от пробното преброяване на населението, което провежда Националния статистически институт. Пробното преброяване на населението се прави от НСИ като подготовка за официалното преброяване, което ще стартира догодина - през март 2011 година, и то обхваща само три области на страната - Плевен, Стара Загора и Велико Търново.

В същото време МЗХ провежда официално преброяване на земеделските стопанства на територията на цялата страна на базата на единен статистически въпросник в периода 1 септември - 30 ноември 2010 г.