Франция и Германия предупредиха, че Европа няма да бъде снизходителна към Гърция. Помощта ще бъде отпусната само при конкретна нужда, заяви френският министър на финансите. От своя страна Международния валутен фонд обеща бързи действия в подкрепа на Атина.

Гръцкото правителство спешно се нуждае от свежи пари, тъй като до 19 май трябва да направи вноска за погасяване на държавния дълг в размер на 8,5 милиарда евро. Финансовият министър вече е във Вашингтон, където започна преговори с МВФ. Оттам той успокои кредиторите, че плащанията по външния дълг няма да бъдат спирани.

"Уверени сме, че тези преговори, които започнахме още преди да поискаме помощният механизъм да бъде задействан, ще приключат много скоро. Преговорите вървят много добре”, каза министърът на финансите на Гърция Георгиос Папаконстантин.

Ръководителят на МВФ Доминик Строс-Кан увери, че преговорите ще бъдат ускорени. Франция и Германия предупредиха, че искането да бъде задействан механизмът за помощ съвсем не означава, че Европа безусловно ще отпусне пари.

"Гърция първо трябва да подреди собствения си дом за начало и едва след това може да бъде отпусната помощ като последно средство за защита на нашата обща валута”, добави министърът на външните работи на Германия Гуидо Вестервеле.  

В Лондон страните от Г-20 започнаха консултации как да бъдат преодолени негативните последствия от гръцката криза.