Има риск строежът на магистрала „Тракия” между Стара и Нова Загора да се забави.
Официалният старт на строежа бе даден преди около месец с изискване - нито ден повече от договорения пусков срок и нито лев повече от предвидената цена. Но съдебна процедура е на път да попречи на това. Една от фирмите, кандидатствали за строителен надзор, обжалва отпадането си от търга.

Въпреки осигуреното финансиране и готовността на изпълнителя да започне работа, без фирма за строителен надзор, строежът на  може да стартира. Заради забавянето стотици работници все още чакат да бъдат назначени, за да не търпи фирмата изпълнител загуби. Десетки багери, валяци и булдозери стоят в готовност в база близо до магистралата.

„Строителството може да започне след подписването на протокол Акт 2 за откриването на строителна площадка, линия и ниво, на коя да е част на обекта. Това е по изискване на действащото законодателство”, каза Петър Стефанов, ръководител на Лот 2.

По договора между Агенция пътна инфраструктура и фирмата изпълнител, срокът за изграждането на магистралата започва да тече от деня, в който се открие строителната площадка. Стигне ли се до нов търг това ще забави старта на строежа с още няколко месеца. Ако се пропуснат летните месеци, това допълнително ще утежни работата на фирмата изпълнител „Магистрала Трейс".

„Договорът е ясен и категоричен за нас, цената е твърда, тя не може да се променя независимо от това какви изненади ще срещнем при изпълнението на обекта. Времето също не може да бъде променено за действието на договора”, каза Петър Стефанов.

Срокът, за който строителите трябва да изградят 32-километровия участък от магистралата, е 25 месеца.