Обстановката в Стара Загора се нормализира след последното обгазяване с азотен двуокис. Въпреки леката мъгла в града до обяд станциите за контрол на въздуха не са регистрирали превишения.

Качеството на въздуха се следи постоянно и, ако пределно допустимите норми отново бъдат преминати, населението ще бъде незабавно информирано. Това съобщи директорът на Регионалната екоинспекция Красимир Костадинов.

Вчера, 23 декември, заради замърсения въздух бяха затворени училищата и детските градини. Специалистите обясниха, че завишените норми на серен двуокис се дължат на интензивния трафик и изгарянето на твърди горива, тъй като градът не топлофициран.

Това, съчетано с метеорологичните условия, води до завмърсяване. Специалистите наричат това явление въздушна тапа. От нея страдат най-вече децата, възрастните и хората със здравословни проблеми.