След като вчера стана ясно, че правителството рано или късно ще увеличи пенсионната възраст заради недостига на работна ръка, днес психолози дадоха своите аргументи защо не всеки човек може да работи до 65 години. Според психолозите има три етапа в развитието на активността на човека и оттам на мотивацията за работа. Първият е от осемнайсет до трийсет години.

"Тогава човек навлиза в професията си, има голяма мотивация да намери своето място в живота, затова той е активен, но от друга страна физиологични и психологични изследвания показват, че тогава той е най-физически активен, интелигентността също е най-висока тогава, така наречената природна интелигентност", каза ст.н.с. Веселина Русинова, Институт по психология, БАН.

Ето защо работодателите предпочитат да наемат млади хора на работа. Вторият етап, през който всеки един от нас минава е във възрастта от трийсет до петдесет години.

"Макар, че активността, физическата, вече започва да намалява, то това се компенсира с опит, с навлизане в професията, със знания, с компетентност", каза Русинова.

От трийсет до петдесет е възрастта, когато човек е най-полезен, когато работи на ръководни позиции. Третият етап е, когато минеш петдесетте. Когато човек няма голяма перспектива, той вече цели повече да раздава знания, да прави екип, който ще го наследи и неговата мотивация за собствена изява намалява, обясняват прихолозите.

Тоест, ако на петдесет ти е слаба мотивацията, то на шейсет ти е още по-слаба, камоли пък на шейсет и пет. Освен това след петдесет започват болестите. Затова според психолозите всеки сам трябва да има правото на избор до кога да работи.