Жителите на Багдад се запасяват с бензин и купуват електрогенератори. Причината за запасяването с големи количества гориво е опасението, че първите обекти, които евентуално ще бъдат бомбардирани от САЩ, са нефтопреработвателният завод и електростанцията "Ад Даура", от които почти изцяло зависи енергоснабдяването на Багдад.

Според директора му, заводът пръв ще бъда заличен сред останалите промишлени обекти, ако американците бомбардират Багдад.