Таксата за детските градини и яслите в София остава 20 лв месечно. Без промяна е и таксата смет за столицата. Това разглеждат на днешното си заседание общинските съветници.

Таксата за битови отпадъци остава 3,25% върху данъчната оценка на жилището и 18% върху отчетната стойност на нежилищните имоти на предприятията. Не се променят таксите за детските градини и яслите в София - те са 30 лв. за седмични, 20 лв. за целодневни и 10 лв. за полудневни детски заведения. Такси няма да се плащат за деца с родители-инвалиди, деца на самотни родители, родители, загинали при производствени аварии и природни бедствия, или при изпълнение на служебния си дълг.
Безплатна детска градина магат да ползват и хронично болни деца, както и трето, и всяко следващо дете на многодетни родители.

Столичините общински съветници обсъждат и промяна на таксите за настаняване в отрезвителните помещения, променена от 15 на 30 лв. на ден, както и повишаване на таксите за места в гробищните паркове.