Още един риск, свързан с високите температури – съхранението на лекарствата. Ваксините и животоспасяващите препарати са най-уязвими от температурните промени.

От началото на годината инспекторите на Агенцията по лекарства и на регионалните здрави инспекции проверяват 350 складове за лекарства на едро и аптеки. Задължително оглеждат и условията, при които се съхраняват и транспортират медикаментите.

Според изискванията всяка аптека или склад за лекарства трябва да разполага с хладилник или хладилни помещения за медикаментите, които трябва да се съхраняват при по-ниски температури. както и да води хладилен дневник.

Повечето от таблетките и сиропите подредени по рафтовете и шкафовете в аптеките изискват температура на съхранение между 18 и 22 градуса.

Различна е грижата към лекарствата от т. нар. термолабилна група. те трябва да се съхраняват в хладилник. Сред тях са видовете инсулин, ваксините, скъпоструващите и животоспасяващи лекарства, лекарствата с растителни и животински екстракти.

„Много често тези промени са невидими и когато клиентът вземе лекарство, което не е съхранявано по всички правила, той самия няма да знае, че това е така и могат да настъпят промени за него самия... При някои лекарства биха могли да се получат и алергични реакции ", каза Иванка Ботева, магистър фармацевт

Клиентите най- често се интересуват от срока на годност на лекарството, което купуват и по- рядко от условията, при които се съхраняват. Задължителен е обаче, контролът от Изпълнителната агенция по лекарствата и здравните инспекции по места.

По думите на д-р Мария Попова от агенцията, има единични нарушения – например забравен флакон на рафт, но това е нередно и фармацевтите са глобяване.

Фармацевтите съветват вкъщи пациентите също да спазват условията , при които трябва да се съхраняват лекарствата.

Условията за съхранение са описани на всяка опаковка и листовка, затова е добре те да не се изхвърлят след отварянето на лекарството. Важно е да следим и срока на годност на медикаментите.