Трябва ли да бъде платена длъжността "домоуправител"?