Проблемът с тежките ученически раници на малките ученици е на път да се реши тази есен. На учениците вероятно ще бъдат раздавани по два комплекта учебници, а в класните стаи ще бъдат монтирани шкафчета.

Специална работна група в образователното министерство изготвя нов стандарт за учебниците, като се обсъждат и възможностите за олекотяването им. Всъщност учебниците се отпечатват по специална наредба, в която е регламентиранирано теглото на хартията, големината на шрифта и начина на слепване на страниците.

Изискванията са съобразени с възрастта на учениците и  срокът на ползване на учебниците. Например, ако учебниците се ползват повече от една година, те трябва да са отпечатани на по-устойчива хартия. Министерството подкрепя и инициативата на неправителствени организации "Училище без тежест".

120-то училище в столицата е намерило свой начин да се справи частично с тежестта на раниците. Заместник директорът Надежда Недялкова разказва, че в почти всяка класна стая вече има монтирани персонални шкафчета. Проблемът с тежките раници е на път да се реши на национално ниво. Експертът от образователното министерство Пенка Иванова обяснява, че повечето училища в страната имат готовност да монтират шкафчета. Там ще се оставя единият от двата комплекта учебници, които ще се раздават на учениците от тази година - нов и излязъл от употреба.

Засега от удобството ще могат да се възползват учениците от 2-ри, 3-ти и 7-ми клас. Учебниците за 5-ти и 6-ти клас тази есен ще бъдат преиздадени с поправки в съдържанието.  

Тези новости не са задължителни, но пред министерството училищата в страната са изразили готовност да ги приложат. В момента се изготвя и новият стандарт за учебниците и учебните помагала, когато е част от новия закон за средното образование. Но той едва ли ще влезе в сила от тази учебна година.