Преди това ще има предварително преброяване в определени региони, чиято цел ще бъде да проработи начинът на събиране на данните.

Преброяването ще се прави от анкетьори, които ще работят в тясно взаимодействие с Националния статистически институт и местната власт. Анкетьорите ще подписват клетвени декларации за запазване на събраната информация и ще имат специални документи, с които ще удостоверяват длъжността си.

Законът предвижда при отказ на информация, земеделският стопанин да бъде глобяван до 300 лева. Пламен Моллов съобщи, че след три години събраната инфомация от преброяването ще бъде унищожена. Ще бъде проведена разяснителна кампания сред хората, която да им обясни целите на преброяването.
Една от целите му е да се въведе подпомагане на земеделските производители по райони.