Днес ще се състои първото заседание за одобряване на проекти по програма САПАРД. Очаква се на него да бъдат одобрени около 62 проекта на стойност близо 50 млн. лева. Това съобщи земеделският министър Мехмед Дикме. До края на февруари общият размер на изплатената субсидия само по САПАРД ще бъде 42 млн. лева, като броят на приключилите проекти ще бъде 164.

Министър Дикме дава много висока оценка за работата на програма САПАРД, която според него, работи много успешно в България. Към днешна дата в България са одобрени 298 проекта по САПАРД като стойността на инвестициите е 211 млн. лева. Това е огромна сума в рамките само на една година и тя е 3-4 пъти по-голяма като инвестиция в земеделието от предходните години, отбеляза министърът. По думите му трябва да се подобрят условията за отпускане на кредити по програмата, за което се водят разговори с Брюксел.
На тези срещи ясно съм поставил въпроса, че малките, дребните фермери нямат достатъчна възможност за участие в самата програма, посочи министър Дикме. В този смисъл той е поискал допълнителни мерки към САПАРД и отделна програма, ориентирани и към малките производители. Второто ни искане към Брюксел е двойно увеличаване на максимално допустимия размер на инвестицията. Мехмед Дикме ще настоява Брюксел да продължава да поема 75 на сто от финансирането на помощта, а нашата държава - 25 на сто.