Посланикът на Германия у нас Урсула Зайлер-Албринг ще открие специализиран кабинет за подготовка на гранични полицаи. Кабинетът ще отвори врати в Академията на МВР. Той е оборудван с модерна компютърна, мултимедийна, копирна и видеотехника за 15 000 евро. Средствата са предоставени от Федералната гранична охрана на Германия по програмата ФАР.