Главната инспекция по труда е глобила близо 100 души, наели работници след 1 януари тази година, без да уведомят Националния осигурителен институт. Между 14 и 16 януари са проверени над 800 дружества с персонал над 10 души. В тридневен срок предприемачите трябва да съобщят в НОИ за всички новосключени трудови договори.


Проверени са предимно частни фирми от хотелиерството и ресторантьорството, дървообработвателни и шивашки цехове.

В резултат са сключени над 200 нови трудови договори.

"Ще има последващи проверки във всички тези предприятия, включително и по тези обявени вече трудови договори", каза Тотю Младенов - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Една трета от работодателите не познават Кодекса на труда, сочат данни на Инспекцията.

През тази година тя е планирала три национални кампании - през май в строителството, септември в керамичното производство и ноември в изразходването на пари за насърчаване на заетостта.

Най-напред ще се провери законността на наемането на работници.

"Отдаваме голямо значение на удара върху сивата икономика, там където се крият работни места, които де факто не са обявени, нито са посочени в НОИ, нито пък се плащат необходимите осигурителни или данъчни плащания, които трябва да бъдат извършени", поясни инж. Димитър Димитров - дирекция "Методология на инспектирането", ГИТ.

Инспекторите ще проверяват периодично и дали парите, отпускани по програмата "От социални помощи към заетост" се харчат по предназначение.