Перник е заплашен от наводнения и пропадания на къщи. Причината се крие в подземните реки, които са се образували в изоставените минни галерии.

Експертите обясняват, че в миналото на дълбочина до 130 метра са действали огромни помпени агрегати, които са изпомпвали водата. Тя се е дренирала по бившите минни изработки и е отивала в специални водосборници, откъдето се е изпомпвала.

Със закриването на мините, водата вече не се изпомпва и под някои пернишки квартали сега текат подземни реки. Освен, че предизвикват наводнения, реките разяждат скалите, което пък на свой ред може да доведе до пропадане на къщи, най-вече в кварталите "Клепало", "Драгановец" и "Рудничар".

От Община Перник разчитат на средства от европейските фондове за справяне с проблема.

С парите, които засега липсват, общината ще изпомпва вода от наводнените минни галерии, ше ги запълни със земна маса и така теренът ще бъде укрепен. В Перник се добиват въглища от сто години и районът под града е надупчен буквално като швейцарско сирене.