На територията на България има 90 закрити уранови рудници. Проверка на предаването "Хрътките" установи, че на много места входовете на шахтите са отворени. Причината са набезите на крадци на желязо.

Закритите уранови рудници би трябвало да са запечатани с бетон. Местността около находищата се рекултивира - залесява се почвата, а водите се пречистват.

Урановата мина в Сеславци обаче е отворена.

От държавната фирма, отговорна за ликвидацията на обектите, казват, че голяма част от съоръженията са били оставени в мините, защото са замърсени радиоактивно.

Сега обаче масово се изнасят.

При добива на урана се е отделял опасният газ радон. Това е и един от основните рискове при влизането в запечатана уранова мина. Експертите обаче успокояват, че няма опасност за околните села от отворените вече находища. Проблем може да възникне само ако влезете в мината.

От фирма „Екоинженеринг" са изчислили, че отворените рудници у нас са около 60. За да се затворят отново, са необходими около 4 млн. лева.

За разлика от преди входовете им няма да се запечатват с бетон, а ще бъдат взривявани. За да не може никой да проникне през тях.