От полунощ и градските разговори ще се осъществяват след избиране на телефонен код. Кодът на населеното място ще се набира, дори когато звъним на съсед до нас или в офиса в същия град.

Държавната комисия за регулиране на съобщенията не разреши на най-големия телеком с фиксирани домашни и служебни номера да запази и двата начина на избиране.

“Виваком” настоява да има 6-месечен преходен период. Съгласно решението на комисията за регулиране на съобщенията обаче, от полунощ трябва да набираме кода на населеното място, независимо откъде звъним. А “Виваком” трябва да изключат опцията да звъним без код в едно и също населено място.

Компанията обаче отговори, че ще изпълни разпоредбата постепенно като запази паралелното избиране с и без код. Телекомът не дава конкретен срок колко време ще е така.

Телефоните за местни справки, като популярния 180, също ще се набират с градския код отпред.

Без код остават телефоните на Бърза помощ, полицията, пожарната и 112.