Представителите на изпълнителната власт нямат право да участват в повече от един директорски борд на предприятие и само по изключение в два. Те ще получават до две минимални работни заплати. Това предвижда решение на правителството, прието на закрито заседание на 12 декември и оформено като документ днес.