Второто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония е днес в Струмица.

На него ще се обсъдят въпроси, свързани с първата покана за набиране на проектни предложения. Предвиденият бюджет е 4,1 млн. евро. Предмет на дискусия и одобрение ще бъде и пакетът с документи за кандидатстване.

Проектите по програмата трябва да са насочени към укрепване на устойчивото икономическо развитие в трансграничната зона и социалното сътрудничество.

Общият бюджет на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Македония за периода 2007 - 2009 г. е 7,8 млн. евро.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето