Тиражът на монетата е 5000 броя.
На монетата са изобразени две деца сурвакарчета и надпис "Сурва весела година - живи здрави до амина". От другата страна на монетата е номиналната стойност, емблемата на БНБ и годината на емисията. Автор на проекта е Стефан Ненов, а монетата е ценна за колекционерите, а може да бъде и късметче каза Мартин Заимов, но предупреди:

"Тази монета не е подходяща за поставяне в хранителни продукти, така както в хранителни продукти не се слагат значки и пластмасови играчки."

Печалбата от емисията на монетата БНБ ще използва за благотворителност за деца.