Правителството ще обсъди проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2003 година.

Планира се извършване на пробно преброяване от 1 февруари до 31 март 2003 г. Същинското анкетиране на земеделските стопанства ще започне на 2 юли и ще приключи на 30 ноември 2003 г. За преброяването ще бъде създадена Централна комисия, която ще се назначава от министъра на земеделието. Земеделските стопани и ръководителите на земеделски стопанства са длъжни да осигурят на преброителите достъп до офиса и стопанските сгради. При отказ да се предоставят исканите данни, се предвижда глоба до 300 лв. В законопроекта се регламентира поверителността на данните и опазването на тайната. Предвидената глоба при нарушаване на тайната е от 2000 до 6000 лв.