Агенцията за малки и средни предприятия организира с Института за пазарна икономика и Търговско-промишлената палата - Благоевград, втората среща с представители на бизнеса в страната. На срещата ще се обсъжда проектозакон за радикална реформа на административните процедури с цел подобряване на бизнессредата в България.