В Българската търговско-промишлена палата ще се проведе съвещание във връзка с намаляването и премахването на митата за промишлените стоки. Ще бъдат обсъдени Световната търговска организация и тарифните ограничения при износ и внос на стоки; ролята и значението на нетарифните ограничения в условията на глобализацията на международнатта търговия; нетарифни ограничения и изисквания в страните-търговски партньори на България, които затрудняват дейността на българските фирми-износителки през последните години.