Да бъдат увеличени поне с 2 милиона лева капиталовите разходи на областите в Бюджет 2003, поискаха областните управители на среща с министрите Милен Велчев и Димитър Калчев. В противен случай, според областните управители, те няма да разполагат с достатъчно средства за съхраняване на повереното им държавно имущество.