Американският долар днес са задържа на по-високото равнище, с което откри новата седмица на валутните пазари.

У нас БНБ, определи централен курс от 1.97359 лева за долар.

Референтният курс на Европейската централна банка е без съществено изменение и достигна 0.9910 долара за едно евро.