Всеки 15-и американец се води за изключително беден. Нови статистически данни сочат, че около 20,5 млн. американци или 6,7% от населението на САЩ влизат в категорията на живеещите в изключителна нищета.

Това са хората, чиито средства са 50% или по-малко от официалното ниво на бедност. Отчетеният дял от 6,7% е най-висок, откакто преди 35 години започва да се води статистика за показателя.