За освобождаването му са гласували единодушно общинските съветници на Благоевград по предложение на кмета Лазар Причкапов. Валери Тодоров е бил заловен от горските стражари с незаконно добити дърва за огрев. Той е издавал и фалшиви бележки за сеч и търговия с добитата дървесина с цел лично облагодетелстване. Наместникът е издавал и разрешителни за доставка на дървен материал на свои роднини.