Съветът за електронни медии няма да обжалва отмененото от тричленен състав на Върховния административен съд решение за публично обявяване на търговски марки. Според решение на СЕМ от началото на годината съобщенията на радио- и телевизонни оператори за техни услуги, както и безплатните съобщения за благотворителност могат да включват съобщение за търговската марка. От Върховния административен съд припомнят, че обявяването и името и търговската марка на спонсора става само в началото и в края на предаването. Всяко друго представяне на спонсора представлява реклама по смисъла на закона.