Димитър Цонев посочи времето на внасянето - след Прага и дни преди срещата на високо равнище на Европейския съюз в Копенхаген.

Според Димитър Цонев не е случайно избрано времето за внасяне на вот на недоверие - дни след поканата за членство в НАТО:

"Дали ОДС и БСП не търсят ефекта на покриването на добрата новина и изместването на публичния интерес в една съвсем различна посока?"

Искането за вот на недоверие се внася и 20 дни преди срещата на високо равнище на Европейския съюз в Копенхаген, заяви Цонев.

"Тук е резонно да се зададе въпросът - не се ли търси и проваляне на позитивното решение в Копенхаген, заради търсене на вътрешно-политически дивиденти?", допълни правителственият говорител. 

Според Цонев от юридическа гледна точка не може да се говори за нарушаване на Конституцията от страна на правителството, заради неизпълнение на решение на Народното събрание за затварянето на трети и четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй".

Според него, докато няма ратифициран договор за членство на България в Европейския съюз, се коментират и обсъждат само хипотези.

Според говорителят на кабинета двата вота - на БСП и ОДС - е възможно да бъдат обединени.

В противен случай вотът на БСП, който бе внесен след този на ОДС, според правилника на Парламента, трябва да чака шест месеца, след като мине гласуването на първия вот.