"Топлофикация-София" напомня на абонатите, че необичайно топлото за сезона време дава възможност на преминалите към топлинно счетоводство да пестят топлинна енергия и да намалят месечните си сметки за отопление. За тази цел е необходимо потребителите да поставят вентилите на това положение на скалата, което осигурява желаната температура в отделните помещения. Всички абонати могат да преоценят частта от жилищата си, която ще отопляват, и да заявят пред избраната фирма за дялово разпределение отопляемия обем. Това ще се отрази върху авансовите месечни плащания за отопление на абонатите.