Младите алпинисти Милена Михайлова и Светослав Терзийски от клуб Планинец София, изкачиха седмхилядника пик Евгения Корженевска в неделя. Той се намира на 7014 метра над морското равнище в Памир, съобщиха на БТА близки на двамата алпинисти. Още същия ден двамата се върнаха в базовия лагер.

Атаката бе предприета след период на аклиматизация и почивка в подножието. В събота двамата били в лагер 3, откъдето на следващия ден тръгнали към върха. Милена и Светльо са участници в четиричленен български екип начело с Боян Петров от клуб Вертикален свят, който на 1 август също е бил на Корженевска. Сега българите почиват и планират изкачване на пик Исмаил Сомони (някога пик Комунизъм, 7495 м).

Пик Евгения Корженевска е разположен в северната част на хребета на Академията на науките, на 13 км от пик Исмаил Сомони (бившия пик Комунизъм, 7495 м). Открит е на 23 август 1910 г. от географа Николай Леополдович Корженевски (1879-1958), един от най-големите изследователи на Централна Азия.

През 1905 г. той се оженва за дъщерята на командира на 10-ти Туркестански стрелкови батальон, полковник Сергей Андреевич Топорнин. Евгения активно помага на съпруга си във всички изследвания и в обработката на експедиционните материали. Баща й има немалък принос за научната дейност на Николай Леополдович, оказвайки материална помощ на експедициите му в Памир. В знак на любов и дълбока признателност към съпругата си, Николай Корженевски нарича на нейно име безименния памирски седемхилядник, който открива в района, откъдето извира река
Муксу - пик Евгения Корженевска.

От 1927 г. това име се появява на географските карти.  Първи опит за изкачването му е направен през 1936 г. от съветските алпинисти Александра Джапаридзе и Николай Гусак. Първи на него стъпват А. Угаров, А. Гожев, В. Дмитриев, А. Ковирков, А. Красавин, Е. Риспаев, Р. Селиджанов, П. Скоробогатов. Това се случва на 22 август 1953 г. след атака по северния хребет, откъм ледника Корженевска. Днес към върха водят около 10 маршрута с различна трудност.