Общо, правителството ще преразпредели около 500 милиона лева, получени от преизпълнението на бюджета.

Министрите се събраха на извънредно оперативно съвещание. На влизане в сградата на Министерския съвет членовете на кабинета обясниха, че се събират, за да обсъдят изпълнението на бюджета за деветмесечието.

Министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова заяви, че въпросът за допълнителна пенсия и заплата ще се обсъжда на някоя от следващите срещи.

След края на съвещанието правителственият говорител Димитър Цонев съобщи, че кабинетът е възложил на финансовия министър Милен Велчев да направи допълнителни разчети за очакваното изпълнение на бюджета до края на годината.

Запитан дали има ли възможност за изплащане на тринадесета пенсия, финансовият министър отговори, че има някои възможности, като решение още не е взето. Ресурсът, който може да послужи за разпределение, е около 500 милиона лева, уточни министър Велчев. "Но в рамките на този ресурс имаме да разплащаме някои просрочия заварени още от м.г. Напр. на общините, на болниците, на Агенция "Пътища". Трябва да се балансират всички неотложни необходимости", добави Милен Велчев.

Според него решението за преразпределение на средствата ще бъде взето до няколко дни.