Данните бяха изнесени на съвещанието на Националната следствена служба.

Заместник-вътрешният министър Бойко Коцев призна за слабостите в работата на дознателите и обясни, че ефективността им ще започне да се отчита от МВР след три месеца. В момента над 50 на сто от случаите не приключват в МВР, а се предават в следствието с мнение за образуване на следствено дело.


Следствието да остане в съдебната система, а да не минава в МВР, единодушно бе мнението на съвещанието. 95 на сто от следователите в страната са заявили в анкета, че ще напуснат, ако службата им премине към МВР. Едва 17 на сто от делата на дознателите са приключени от началото на годината, съобщи депутататът Бойко Рашков. Според него, цифрата е била изнесена на консултативния съвет при президента в началото на седмицата.

"Ако са разследвани 150 хиляди дознания, само 17 хиляди от тях са с предпоставки за внасяне на обвинителен акт в съда. Какво нещо е това? Това са нищожни резултати за 12 хиляди души, които разследват", заяви Бойко Рашков.