Националният съвет по медицинска експертиза е приел доклада на министъра на здравеопазването Евгений Желев за законодателната промяна в нормативната уредба, касаеща хората с увреждания. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Министерството на здравеопазването предлага да се обособят три групи лица, подлежащи на медицинска експертиза - първата на възраст до 16 години, втората - от 16 г. до възрастта, даваща право на пенсия и третата - на хората придобили право на пенсия.

За всички тях ще се запази медицинският подход в експертизата, като ще се прави оценка на вида и степента на уврежданията. На хората в работоспособна възраст и с трайно намалена трудоспособност ще се определя процент на трайна нетрудоспособност, съобразно нормативната уредба на НОИ.

Предлага се медицинската експертиза на хора в пенсионна възраст да се извършва по облекчен ред, основно по медицинските документи, отразяващи здравословното им състояние.

Министерство на здравеопазването ще изготви в максимално кратки срокове проект за изменение и допълнение на подзаконовата нормативна уредба - Наредба за медицинската експертиза и правилник за нейното приложение.

При разработването на тези документи, междуведомствената работна група ще се съобрази с предложенията на хората с увреждания, представени от Националния съвет за интеграция на и за хора с увреждания, както и със становището на лекарите-експерти, работещи в системата на медицинската експертиза.

В заседанието са взели участие Емел Етем, председател на Националния съвет по медицинска експертиза, Емилия  Масларова, министър на труда и социалната политика, Йордан Христосков, управител на НОИ, д-р Румяна Тодорова, директор на НЗОК и д-р Кънчо Райчев, директор на НЕЛК.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето