ДСБ предлага пакет от 13 спешни мерки за справяне с кризата в здравеопазването. Те бяха обявени пред журналисти от Петър Москов, председател на здравната комисия към партията. Мерките са част от антикризисния пакет на ДСБ, в тях обаче не е засегната реформа в здравното осигуряване.

Две са основните направления, в които трябва да бъдат предприети неотложно стъпки - в болничната помощ и в лекарствената политика. От ДСБ предупреждават, че ако няма бърза реакция за реформиране на сектора, септември ще бъде тежък.

Партията е готова да застане в Народното събрание и пред обществото зад тежки и непопулярни мерки и ГЕРБ трябва да направи същото, категоричен беше Москов.

Като първо действие в болничната помощ от ДСБ настояват за изготвяне на публичен регистър за размера и структурата на задълженията на лечебните заведения. Сред предложенията са замразяване на процедурите за купуване с публични средства на апаратура и дълготрайни материални активи до приемане на здравната рамка, както и изработване на механизъм за остойностяване на труда на лекари, медицински сестри и санитари на база нивото на съответната болница и квалификацията на работещите. Наложителна, според ДСБ, е и административна реформа в самото Министерство на здравеопазването, както и въвеждането на електронно здравеопазване.

Създаване на Агенция за лекарствена политика и закриване на досега съществуващите девет институции, отговарящи за формирането й, са сред вижданията на партията за реформа в тази област и осигуряване на единна политика, която да гарантира достъп на българските граждани до модерни медикаменти.

От ДСБ твърдят, че сериозна част от предлаганите от тях мерки, срещат подкрепата на министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова. Ако тя успее, заедно с политическото мнозинство, да прокара тези мерки, нещата ще потръгнат, коментира Петър Москов. Но, посочи той, това не може да бъде индивидуална функция на министъра, нужна е воля на управляващите да застанат зад тежки и непопулярни стъпки.

Още по темата можете да видите тук