Сумите за социални помощи и интеграционни добавки са преведени, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Във връзка с многобройните запитвания, агенцията в качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити съобщи, че днес ще бъдат извършени банковите трансфери за април по Закона за социално подпомагане и Закона за интеграция на хората с увреждания, отбелязват от агенцията.

Сумите за социалните помощи и интеграционните добавки се очаква да бъдат в картите на правоимащите до утре. До края на април тази година бяха извършени всички плащания по Закона за семейни помощи за деца, допълват от Агенцията за социално подпомагане.