Отчитат ново повишение на проблемните банкови заеми. За месец има нови забавени от бизнеса плащания по кредити за над 218 милиона лева. Ако се добавят потребителските, жилищните и другите заеми, само за 30 дни се получава увеличение от 340 милиона лева.  

От БНБ отказаха изявления пред камера, но пък напомниха че паричната статистика отразява моментно забавяне и не дава точна представа дали наистина една пета от кредитите са лоши.

Например, за една част от заемите длъжниците реално са закъснели с вноската само с няколко дни или седмица-две и не са спрели да ги обслужват завинаги. Не се разбира и кой кредит е преструктуриран и кой не е.

БНБ обявява за лош единствено онзи заем, който не е погасяван от длъжника повече от 90 дни. Такива са около 13% от кредитите.

Проблемни кредити за около пет милиарда се падат на фирмите, а за още около 3 милиарда са потребителски и жилищни заеми. Фирмените и жилищните заеми са гарантирани с имущество като апартаменти, офис сгради и машини. Потребителските кредити пък са гарантирани с превод на работната заплата на работниците.

По закон лошите кредити се провизират. Тоест банките са длъжни да отделят допълнителни резерви за покриването на всеки един необслужван дълго време заем. Ето защо трезорите остават стабилни и хората не трябва да се притесняват за своите депозити.