Учени и преподаватели на протест излизат пред Народното събрание заради заповед на образователното министерство, според която трябва да напуснат блок 58 в Студентски град.

Причините са промяна на статута на блока – от ведомствен блок за преподаватели и учени в общежитие за студенти. Става дума общо за около 300 души. До края на юли ще се реши дали учените и преподавателите ще останат в блока.  

„Ако бъдем принудени да се изнесем, трябва да напуснем местоработата си – Софийския университет, поради простата причина, че с трудовите си възнаграждения не можем да се грижим за 5-членното ни семейство”, коментира д-р Меглена Кандинска.

„В тази промяна са скрити лични интереси”, подозира доц. Алексей Василев. Според него може да става дума за евентуална бъдеща приватизация на блока и печалбарство.

„Или ще трябва да напуснем сферата на научната дейност и да търсим друга работа, която е по-високоплатена, или ще трябва да търсим в съответната сфера, но в чужбина такава работа”, коментира и Венелин Хубенов, главен асистент в Института по микробиология на БАН.