Прослушванията се провеждат паралелно в Пловдив и Варна