Вече трета година 76-годишният Петър Балбузанов излиза всяка седмица пред общината