Един от блоковете на АЕЦ "Запорожие" е спрял работа за ремонт