Продължава подкопаването на дигата на Марица край града