Проектът раздели депутатите и те така и не излязоха с обща декларация